Home / Aktualności Adams / AdamS – Okno do domu pasywnego, czyli jakie?

    AdamS – Okno do domu pasywnego, czyli jakie?

    Dom pasywny cechuje się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię do ogrzewania pomieszczeń. Stąd nastała  konieczność montowania ciepłych energooszczędnych  okien, które spełniają odpowiednie normy w tym kontekście.

    Kiedy i dlaczego budynek osiąga standard domu pasywnego ?, jeżeli jego zapotrzebowanie na energię nie przekracza 15 kWh/(m²*rok).W celu  porównania, domy energooszczędne potrzebują do 40 kWh/(m2*rok).

    Ważne współczynniki, czyli Uw i g w naszym domu

    Dobre okno w budynku pasywnym nie tylko ogranicza straty ciepła, ale także wykorzystuje ciepło słoneczne do ogrzania pomieszczeń. Musi spełniać normy wymagane przez Instytut Budynków Pasywnych w Darmstadt, czyli posiadać następujące parametry: ⦁ współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw nie wyższy niż 0,8 W/m2K ⦁ współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego g minimum 60 % Takie normy spełnia na przykład okno AdamS Passiv-line PLUS, które uzyskuje współczynnik Uw=0,7 W/m2K, przy pakiecie trzyszybowym o współczynniku Ug=0,5 W/m2K. Przestrzenie między szybami wypełnia gaz (argon), natomiast w komorach profili są zastosowane kształtki styropianowe i piana poliuretanowa. Jest to innowacyjne rozwiązanie podnoszące izolacyjność termiczną okna.