Home / Aktualności Adams / AdamS – Okno do domu pasywnego, czyli jakie?

    AdamS – Okno do domu pasywnego, czyli jakie?

    Dom pasywny cechuje się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię do ogrzewania pomieszczeń. Stąd konieczność montowania ciepłych okien, które spełniają odpowiednie normy.

    Budynek osiąga standard domu pasywnego, jeżeli jego zapotrzebowanie na energię nie przekracza 15 kWh/(m²*rok). Dla porównania, domy energooszczędne potrzebują do 40 kWh/(m2*rok).

    Ważne współczynniki, czyli Uw i g

    Dobre okno w budynku pasywnym nie tylko ogranicza straty ciepła, ale także wykorzystuje ciepło słoneczne do ogrzania pomieszczeń. Musi spełniać normy wymagane przez Instytut Budynków Pasywnych w Darmstadt, czyli posiadać następujące parametry: ⦁ współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw nie wyższy niż 0,8 W/m2K ⦁ współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego g minimum 60 % Takie normy spełnia na przykład okno AdamS Passiv-line PLUS, które uzyskuje współczynnik Uw=0,7 W/m2K, przy pakiecie trzyszybowym o współczynniku Ug=0,5 W/m2K. Przestrzenie między szybami wypełnia gaz (argon), natomiast w komorach profili są zastosowane kształtki styropianowe i piana poliuretanowa. Jest to innowacyjne rozwiązanie podnoszące izolacyjność termiczną okna.